Nieuwe boekhoudregel voor leasen auto

Slim zakelijk rijden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor de verwerking van lease op de jaarrekening. Grote bedrijven moeten de aanschafwaarde van de leasecontracten vanaf dat moment op de balans zetten.

5 oktober 2018 | Frank Kamminga

Het doel van deze wijziging is dat ondernemingen alle leasecontracten op de balans melden samen met de interest- en afschrijvingsverplichtingen die daarmee samenhangen. Gebruikers van de jaarrekening krijgen zo een beter beeld van de financiële verplichtingen die ze zijn aangegaan.

 

Voor wie gelden de nieuwe regels voor leasing?
De regels gelden in eerste instantie alleen voor (beursgenoteerde) bedrijven die boekhouden volgens de IFRS regels. IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. Dit is een set van afspraken over hoe het jaarverslag van een verslagplichtige organisatie er uit hoort te zien. Voor MKB zijn de nieuwe regels (nog) niet van toepassing. De winst-en-verliesrekening van de BV komt er anders uit te zien, omdat de leasekosten worden vervangen door afschrijvingskosten. De bedrijfswinst neemt zo toe vóór de afschrijvingen. En dat alles heeft weer verdere financieel gevolgen voor het bedrijf en/of het eigen vermogen.

 

Worden de boekhoudregels voor u ook van toepassing? Dan wil ik u aanraden om alvast uw huiswerk te doen. Het maakt bijvoorbeeld de keuze voor financial lease aantrekkelijker. Dan is de auto van u en kunt u de investering zelf bepalen! En vergeet niet, het is over 3 maanden al 2019! Gaat u ook Slim zakelijk rijden?